Domovská stránka

Odvoz odpadu v kontajneroch

info@sitykont.sk  / +421 903 112 449

Nákladná Doprava z Bratislavy Sitykont sa zaoberá krátkodobým prenájmom veľkokapacitných kontajnerov.

Odvážame nasledovné:

Stavebný odpad (zmesi betónu, tehál, dlaždíc, obkladačiek, keramiky…)

Objemný odpad (plasty, papier, zmiešané obaly, drevo, nábytok, odpady z ulíc…)

Bio odpad (konáre,tráva,lístie,zemina…)

  • Ďalej ponúkame dopravu sypkých materiálov: (štrkopiesky, kameňe rôznej frakcie, makadam pod dlažbu, na cesty či parkoviská, betónovu drvu(reciklat)skaly, suchý betón.
  • Rôzne druhy zeminy (záhradná, čiernozem, hnedozem, výkopová, zásypová…
  • Doplnkové: Zemné práce s traktorbagrom či unc (kopanie základov, vyrovnávanie pozemkov, nakladanie, búracie práce atď.

Zameriavame sa na oblasť Bratislavy a blízkeho okolia Ba V(Petržalka)

Budeme radi ak nás budete kontaktovať.

Kontaktujte nás

Top