Cenník

-5m3 – Stavebný odpad – Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky. (nesmie obsahovať plast, drevo,papier, obaly) – 160€

-5m3 – Objemový odpad – Plast, papier, drevo, obaly, nábytok, fólie, kartóny, (nesmie obsahovať stavebný odpad) – 180€

-5m3 – Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií –Dohodou od 240€

-5m3 – Bio odpad – Konáre , lístie, tráva, drevo – 120€

V cene je zahrnuté:

-pristavenie kontajnera
-manipulácia
-prenájom kontajnera na 3dni ( za každý další deň 5€ )
-odvoz odpadu na skládku a zaplatenie za uloženie odpadu.
-cena dovozu/odvozu do 30km otoč (nad 30km cena dohodou.)

Prípadne si môžete vyskladať odvoz odpadu podľa seba a na mieru.

Cena skládky:

-1t – Obaly z papiera a lepenky, obaly z plastov, zmiešané obaly – 118,80€

-1t – Betón – 6,37€

-1t – Tehly, obkladačky, dlaždice, keramika, zmesy betónu – 46,80€

-1t – Drevo – 12€

-1t – Sklo – 48€

-1t – Bituménové zmesy (asfalt a asfaltové materiály) – 46,80€

-1t – Zemina a kamenivo, výkopová zemina – 12€

-1t – Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií a rekonštrukcií – nesmie obsahovať sadrokartón, izolačné materiály(polystyrén, nobasil, sklená vata) –118,80€

-1t – Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií a rekonštrukcií – môže obsahovať sadrokartón, izolačné materiály(polystyrén, nobasil, sklená vata) – 154,80€

-1t – Objemný odpad(odpad z vypratávania domov, bytov, kancelárií) – 118,80€

uvedené ceny sú s DPH
K tejto cene prirátajte cenu dopravy
V rámci BA je to jednotná cena 110€


Kontakt

Top